قابل توجه مشتریان عزیز نیک صنعت ازین پس در روز های جمعه فروشگاه نیک صنعت برای خرید حضوری شما دایر است ❤

فروشگاه

فیلتر محصولات
فیلتر محصولات
دسته بندی ها
مرتب سازی بر اساس
برند
فیلتر محصولات
دسته بندی ها
مرتب سازی بر اساس
برند
رله کنترل آمپر
حراج!
رله کنترل آمپر ۹۶C
قیمت اصلی تومان 1.642.000 بود.قیمت فعلی تومان 1.510.640 است.
بی متال 80 تا 93 آمپر NR2-93 G-80-93
حراج!
خرید بی متال ۸۰ تا ۹۳ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 125 تا 200 آمپر NR2-200 G-125-200
حراج!
خرید بی متال ۱۲۵ تا ۲۰۰ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 5.006.500 بود.قیمت فعلی تومان 4.355.655 است.
بی متال 80 تا 125 آمپر NR2-200 G-80-125
حراج!
خرید بی متال ۸۰ تا ۱۲۵ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 4.600.000 بود.قیمت فعلی تومان 4.002.000 است.
بی متال 48 تا 65 آمپر NR2-25G 23-32
حراج!
خرید بی متال ۴۸ تا ۶۵ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 55 تا 70 آمپر NR2-25G 23-32
حراج!
خرید بی متال ۵۵ تا ۷۰ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 63 تا 80 آمپر NR2-93 G-63-80
حراج!
خرید بی متال ۶۳ تا ۸۰ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 37 تا 50 آمپر NR2-25G 23-32
حراج!
خرید بی متال ۳۷ تا ۵۰ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 23 تا 32 آمپر NR2-25G 23-32
حراج!
خرید بی متال ۲۳ تا ۳۲ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 30 تا 40 آمپر NR2-25G 23-32
حراج!
خرید بی متال ۳۰تا ۴۰ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 1.095.000 بود.قیمت فعلی تومان 952.650 است.
بی متال 12 تا 18 آمپر NR2-25G 12-18
حراج!
خرید بی متال ۱۲ تا ۱۸ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 599.500 بود.قیمت فعلی تومان 521.565 است.
بی متال 17 تا 25 آمپر NR2-25G 17-25
حراج!
خرید بی متال ۱۷ تا ۲۵ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 599.500 بود.قیمت فعلی تومان 521.565 است.
خرید بی متال 5.5 تا 8 آمپر سری NR2
حراج!
خرید بی متال ۵.۵ تا ۸ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 514.000 بود.قیمت فعلی تومان 447.180 است.
بی متال 7 تا 10 آمپر NR2-25 G
حراج!
خرید بی متال ۷ تا ۱۰ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 514.000 بود.قیمت فعلی تومان 447.180 است.
بی متال 9 تا 13 آمپر NR2-25G 9-13
حراج!
خرید بی متال ۹ تا ۱۳ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 599.500 بود.قیمت فعلی تومان 521.565 است.
بی متال 1.6 تا 2.5 آمپر NR2-25 G
حراج!
خرید بی متال ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 514.000 بود.قیمت فعلی تومان 447.180 است.
بی متال 2.5 تا 4 آمپر NR2-25 G
حراج!
خرید بی متال ۲.۵ تا ۴ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 514.000 بود.قیمت فعلی تومان 447.180 است.
بی متال 4 تا 6 آمپر NR2-25 G
حراج!
خرید بی متال ۴ تا ۶ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 514.000 بود.قیمت فعلی تومان 447.180 است.
بی متال 1 تا 1.6 آمپر NR2-25 G
حراج!
خرید بی متال ۱ تا ۱.۶ آمپر سری NR2
قیمت اصلی تومان 514.000 بود.قیمت فعلی تومان 447.180 است.