دسته بندی کالاها :

تماس با ما

شماره تلفن

فروشگاه مرکزی :
۰۵۱۳۷۱۲۲۷۲۷-۸
۰۵۱۳۷۱۲۱۳۱۷
شماره تماس های شعبه دوم :
۰۵۱۳۷۱۳۳۱۶۲
۰۵۱۳۷۱۳۲۲۹۶
شماره موبایل ها :
۰۹۱۵۳۰۶۲۰۰۷
۰۹۱۵۲۳۱۲۰۰۷
۰۹۳۵۶۰۳۲۷۰۷

آدرس

آدرس فروشگاه مرکزی :
مشهد-خیابان سنائی -نبش سنایی ۸ -فروشگاه نیک صنعت
آدرس شعبه دوم :
مشهد-میدان صاحب الزمان - پاساژ سبحان طبقه منفی یک -واحد ۱۳

ایمیل

Info@niksanat.co
niksanat.automation@gmail.com

یک پیام بگذارید

برند ها