ارتباط با پشتیبانی

444555-0114

قالب تعریف نشده است.
همه دسته بندی کالاها

جامپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۳۵

کد محصول (SKU) NiksanaRaad-72 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

خانه

10, 2, 3

  • تعداد در جعبه: –
  • تعداد در کارتن : –

تومان 53.800تومان 251.000

جامپر های ثابت رعد که به منظور برقراری اتصال مابین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار می گیرد از جنس مس می باشد.  ضمن این که طول هر خانه از هادی الکتریکی (تسمه جامپر ) برابر با گام ترمینالی است که جامپر ثابت در آن جای گذاری می گردد.   اتصال الکتریکی در جامپر های ثابت از طریق تماس بوش جامپر مپر با هادی ترمینال صورت می گیرد.